دفتر مرکزی، سازمان فروش،خدمات پس از فروش

آدرس
تهران، خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی، كوی كندوان، ساختمان فاراتل، شماره 12 (21 قدیم)، كد پستی 1131834914
تلفن تماس
61922 (21) 98+
61922 (21) 98+
ایمیل
سازمان فروش: sales@faratel.com
خدمات پس از فروش: support@faratel.com
بازرسی و شکایات: inspection@faratel.com
دپارتمان نرم افزار: ups@faratel.com

کارخانه، تعمیرگاه مرکزی

آدرس
تهران، كیلومتر پنجم جاده قدیم كرج، خیابان نورد ، ميدان بور بور ، خیابان ۳۵ متری شهید عبدالرحیمی، ساختمان فاراتل، كد پستی 1378763511
تلفن تماس
کارخانه: 66809495 (21) 98+
فکس: 66805525 (21) 98+
ایمیل
خدمات پس از فروش: support@faratel.com
سازمان فروش: sales@faratel.com
دپارتمان نرم افزار: ups@faratel.com