نام محصولPRINCE CPR60نامنام
تصویر
ورودی
ولتاژ(VAC)

160~275V