راه اندازی وب سایت جدید شرکت فاراتل

وب سایت جدید شرکت فاراتل
وب سایت جدید شرکت فاراتل راه اندازی گردید. در این وب سایت، علاوه بر تغییر کلی در نمای ظاهری، قابلیت های گوناگونی جهت تسهیل کاربری و نیز امکانات جدید پیش بینی شده که به مرور از همین مرجع اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد. از قابلیت های جدیدی که در حال حاضر در وب سایت فاراتل قابل استفاده است
ادامه مطلب ...
فاراتل | 11:25 | 1397/08/10